Waarom is accepteren zo belangrijk?

Wanneer je een situatie kunt accepteren, ontspan je, ontspant de ander, ontspant de situatie, de ziekte en het conflict en komt er ruimte voor oplossingen, ware genezing, ontspanning en positieve veranderingen.

accepterenIn mijn boek 'De Jassentechniek' leg ik uit welke ballast wij bij ons dragen en hoe wij aan onze ballast komen. Voor een deel ben jij je natuurlijk al bewust van de ballast die je bij je draagt en waar je last van hebt. Mocht je dat nog onvoldoende weten, kijk en luister dan bewuster naar de mensen in je omgeving. Onze omgeving en datgene wat zich daarin afspeelt vormt namelijk een directe weerspiegeling van wie wij zijn, hoe we ons voelen, hoe we in het leven staan en welke ballast we bij ons dragen.
Ik leg het je uit. Ben je boos, dan trek je boze mensen aan. Heb je een onbewust zelfbestraffingsprogramma als gevolg van een eerder doorgemaakt trauma, dan trek je bestraffing aan. Op welk vlak van je leven dan ook. Bijvoorbeeld op financieel of relationeel gebied. Onbewust vraag je eigenlijk aan de ander of deze jou wil straffen.

Besef dat jij niet alle ellende in jouw leven persoonlijk hebt gecreëerd en/of aangetrokken. Collectief, groeps- en individueel karma dragen hier natuurlijk in belangrijke mate aan bij! Belangrijk is dat datgene waar je aandacht naar toegaat in jouw omgeving en de wereld altijd iets over jouw persoonlijke situatie zegt.

Vergelijk jouw ballast met knikkers in de welbekende 'rugzak'. De knikkers welke bovenop liggen, manifesteren zich hoe dan ook als directe of indirecte weerspiegeling van jouw werkelijkheid. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

Directe weerspiegeling
Byron Katie beschreef het al in haar boek 'The Work'. De mensen om ons heen weerspiegelen ons gedrag en onze onverwerkte emoties. Als jouw partner of je kinderen niet naar jou luisteren, dan wil, kan en/of mag je - onbewust - kennelijk niet naar jezelf luisteren. Is iemand in je omgeving ongeduldig dan ben jij het - bewust of onbewust - ook. Waarderen anderen je niet, dan waardeer jij jezelf niet. Word je niet erkend, dan erken jij jezelf niet. Best confronterend, niet?!

Wanneer je een mening of oordeel hebt over een ander
zegt dat alles over jou en minder over de ander.

Elk familielid, elke vriend of kennis, klant in een winkel, cliënt in een praktijk of persoon die je ontmoet, brengt jou iets. Sterker nog, jij hebt deze persoon aangetrokken. De clou is te leren zien wat anderen in jou spiegelen. Let maar op, zit jij in een vervelende situatie? Dan trek je zomaar mensen aan die in een vergelijkbare situatie zitten. Zit jij in een scheiding? Dan trek je mensen aan die in een vergelijkbare situatie zitten. Heeft de ander een specifieke angst, dan heb jij die wellicht ook. Ook de wijze waarop zij daarmee omgaan helpt jou weer inzicht te geven in jezelf. Hoe ‘dichter’ iemand bij je staat des te directer en duidelijker de ‘weerspiegeling’.

Kijk ook eens naar je eigen kinderen. Kinderen nemen namelijk ballast over van hun ouders wanneer zij daar zelf niet naar willen, kunnen en/of mogen kijken. Als jouw kinderen onrustig zijn is de kans reëel aanwezig dat jij onrust in jezelf hebt. Op deze wijze helpen kinderen hun ouders generatie na generatie met doorgroeien. Ook dieren, en dan vooral honden en paarden, helpen ons naar onszelf te kijken. Vergelijkbaar met hoe kinderen dat doen. Lees meer hierover in mijn boek ‘De Jassentechniek’.

Indirecte weerspiegeling
Ook de maatschappij en de wereldproblematiek kunnen jou iets vertellen over jezelf en over ons collectieve bewustwordingsproces. De onlangs weer opgelaaide strijd tussen Oost en West bijvoorbeeld weerspiegelt onze innerlijke strijd om macht en controle los te laten.

Hoe dan ook, jouw omgeving helpt je met je bewustwording door precies aan te geven wat je bij je draagt en in welke volgorde jij je ballast opgeslagen hebt en ook weer los kunt laten. Dit loslaten is een mooi groeiproces op allerlei vlakken waardoor je gaandeweg steeds meer vertrouwen (terug)krijgt, in jezelf en in het leven.

In de bewustwordingsfase is het belangrijk dat je zelf de verantwoordelijkheid durft te nemen voor datgene wat er gebeurt in jouw leven. Bevalt er je iets niet in je leven, laat dan met de Jassentechniek loslaatmethode datgene uit jezelf los wat het gecreëerd en naar je toegetrokken heeft en/of in stand houdt. Daarna zal je omgeving, als weerspiegeling van jou, mee veranderen. Ben je innerlijk niet meer boos op jezelf en/of anderen, dan trek je ook minder boze mensen aan. Tijdens de workshop geef ik nog veel meer voorbeelden die je helpen jouw ballast te herkennen.

Vluchten, vechten of accepteren?
Wanneer wij geconfronteerd worden met een vervelende en/of traumatische ervaring is onze primaire (fysieke) reactie: verkramping. Dit vervelende gevoel krijgen we wanneer wij niet beseffen wat er aan de hand is en wat deze situatie ons laat zien. Vervolgens zijn er twee bekende primaire vervolgacties: vechten of vluchten.

Zolang wij ons innerlijk blijven verzetten (vechten en/of negeren) tegen eventuele 'ellende' in ons leven, komt er geen ruimte voor verbetering, genezing en oplossingen. Weet je nog? Ben je boos, dan trek je boze mensen aan. Wanneer je die wegstuurt, trek je vervolgens gewoon weer nieuwe aan. Alles wat we van ons afduwen, negeren, bestrijden of over klagen houden we in stand of komt uiteindelijk weer terug in onze werkelijkheid, omdat het simpelweg opnieuw aangetrokken wordt door onverwerkte ballast in ons en de wijze waarop we daardoor in het leven staan.

Besef dat ziektes, aandoeningen, conflicten, et cetera. ons in eerste instantie helpen te zien hoe wij in het leven staan en wat wij als ballast bij ons dragen. Negeren wij dit of zoeken wij de oorzaak buiten onszelf, dan missen we op dat moment de kans om meer inzicht te krijgen in hoe we in het leven staan en datgene in onszelf te zien en op te lossen wat iets heeft gecreëerd en/of aangetrokken.

Met als resultaat dat er weinig of niets verandert en een ziekte of aandoening bijvoorbeeld zich verder kan ontwikkelen of - na behandeling - weer terug kan komen. Daarom is het essentieel dat je het leven met alles wat het jou brengt eerst 'accepteert en omarmt' als weerspiegeling van iets in jou. Hierdoor ontspan je, ontspant de ander, ontspant de situatie, de ziekte of het conflict en komt er ruimte voor oplossingen, ware genezing, ontspanning en positieve veranderingen. Dit wordt trouwens door wetenschappers onderschreven in de film 'The Living Matrix'. Geloof me, je behandelt dan een ziekte en/of conflict met de wind mee! Besef dat jij je ballast niet BENT! Je draagt hem hooguit bij je.
Nogmaals, accepteren helpt jou ontspannen waardoor je vervolgens de ballast kunt loslaten welke een vervelende situatie en/of levenspatroon naar jou toegetrokken heeft en/of in standhoudt. Bovenstaande heb ik hieronder in een schema verwerkt.

vechten-vluchten-accepteren
Hoe trek jij jouw innerlijke strijdjas uit?
Ga lekker zitten en leg je handen op jouw bovenbenen. Sluit jouw ogen en denk even aan de veranderingen die jij nu in jouw leven ervaart en waartegen jij nog weerstand biedt. Begin dan rustig te kloppen - altenerend links, rechts - op beide bovenbenen en zeg dan in jezelf, ‘’dan doe ik nu de strijdjas uit”. Let op, zodra jij dit doet, zal de energie die wij gebruiken binnen de Jassentechniek automatisch vrijkomende ballast welke mede verantwoordelijk is voor jouw innerlijke strijd, transformeren in een voor jou positieve energie. Terwijl jij rustig verder klopt, adem dan bewust rustig in door je neus en uit door je mond. Doe dit drie keer. Dit duurt ongeveer 20 seconden. Wanneer jij ontspant, of je voeten voelt tintelen of gaat gappen weet jij dat dit klaar is. Herhaal dit zo nodig een paar keer per dag totdat je je wat beter voelt.